(1)
Ilham, K.; Mukhaiyar, R. Pergerakan Autonomous Pesawat Tanpa Awak Berdasarkan Tinggi Terbang Pesawat. RRJ 2021, 3, 154-165.