(1)
Friatma, F.; Syeilendra, S. Pelaksanaan Pembelajaran Seni Budaya (Musik) Di Kelas VIII.2 SMPN 3 Sungai Geringging. RRJ 2023, 5, 186-196.