Ilham, K., & Mukhaiyar, R. (2021). Pergerakan Autonomous Pesawat Tanpa Awak Berdasarkan Tinggi Terbang Pesawat. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 3(3), 154-165. https://doi.org/10.38035/rrj.v3i3.391