ILHAM, K.; MUKHAIYAR, R. Pergerakan Autonomous Pesawat Tanpa Awak Berdasarkan Tinggi Terbang Pesawat. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, v. 3, n. 3, p. 154-165, 12 May 2021.