RAHMI, A.; MUQOWIM, M. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Madrasah di Sumatera Barat. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, v. 4, n. 2, p. 112-122, 2 Feb. 2022.