Friatma, Fajar, and Syeilendra Syeilendra. 2023. “Pelaksanaan Pembelajaran Seni Budaya (Musik) Di Kelas VIII.2 SMPN 3 Sungai Geringging”. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development 5 (3), 186-96. https://doi.org/10.38035/rrj.v5i3.750.