Rahmi, A., and M. Muqowim. “Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Madrasah Di Sumatera Barat”. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 4, no. 2, Feb. 2022, pp. 112-2, doi:10.38035/rrj.v4i2.442.