Rahmi, Aulia, and Muqowim Muqowim. “Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Madrasah Di Sumatera Barat”. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development 4, no. 2 (February 2, 2022): 112-122. Accessed April 18, 2024. https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/442.